Blue Flower

Szkolenia kluczowe:


- „Dyplom złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa”, Organizator: Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2000;

- „Audytor wewnętrzny systemów zarządzania jakością” (uprawnienia audytora wewnętrznego systemów zarządzenia jakością - certyfikat), Organizator: HMC Sp. z o.o. w Opolu, 2001;

- Studia Doktoranckie nauk ekonomicznych z zakresu nauk o zarządzaniu (dyplom doktora nauk ekonomicznych), Organizator: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 1998/1999-2003/2004;

- Studia Podyplomowe w zakresie prawa gospodarczego i handlowego (214 godz. - świadectwo), Organizator: Uniwersytet Wrocławski, 2010/2011;


Szkolenia inne (wybrane):

- „Kurs w zakresie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami” (18 godz. - zaświadczenie), Organizator: Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, 2006;

- „Wywieranie wpływu w zarządzaniu” (certyfikat), Organizator: Witalni Szkolenia i Doradztwo we Wrocławiu, 2009;

- „Ceny transferowe oraz dokumentacja podatkowa – warsztaty” (certyfikat), Organizator: BDO Sp. z o.o. w Warszawie, 2010;

- „Rachunkowość w podejmowaniu decyzji menedżerskich” (36 godz. - certyfikat), Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2010;

- „Zarządzanie strategiczne (BSC)” (32 godz. - certyfikat), Organizator: ProKadra w Krakowie, 2010;

- „Zarządzanie innowacjami”(32 godz. - certyfikat), Organizator: ProKadra Krakowie, 2010;

-„Przygotowanie do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanych ze środków UE – EFRR” (certyfikat), Organizator: Urząd Marszałkowski we Wrocławiu, 2010;

-„Rozwój Umiejętności Menedżerskich” (32 godz. - zaświadczenie), Organizator: Instytut Rozwoju Biznesu w Warszawie, 2010;

- „Doskonalenie Umiejętności Menedżerskich” (48 godz. - zaświadczenie), Organizator: Instytut Rozwoju Biznesu w Warszawie, 2011;