Blue Flower

dr inż. Mirosław Bąk - absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej im. Oscara Langego we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich. Jest specjalistą w dziedzinie controllingu i analizy finansowej przedsiębiorstw

Szkolenia kluczowe:

- „Dyplom złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa”, Organizator: Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2000;
- „Audytor wewnętrzny systemów zarządzania jakością” (uprawnienia audytora wewnętrznego systemów zarządzenia jakością - certyfikat), Organizator: HMC Sp. z o.o. w Opolu, 2001;
- Studia Doktoranckie nauk ekonomicznych z zakresu nauk o zarządzaniu (dyplom doktora nauk ekonomicznych), Organizator: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 1998/1999-2003/2004;
- Studia Podyplomowe w zakresie prawa gospodarczego i handlowego (214 godz. - świadectwo), Organizator: Uniwersytet Wrocławski, 2010/2011;

Szkolenia inne (wybrane):

- „Kurs w zakresie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami” (18 godz. - zaświadczenie), Organizator: Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, 2006;
- „Wywieranie wpływu w zarządzaniu” (certyfikat), Organizator: Witalni Szkolenia i Doradztwo we Wrocławiu, 2009;
- „Ceny transferowe oraz dokumentacja podatkowa – warsztaty” (certyfikat), Organizator: BDO Sp. z o.o. w Warszawie, 2010;
- „Rachunkowość w podejmowaniu decyzji menedżerskich” (36 godz. - certyfikat), Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2010;
- „Zarządzanie strategiczne (BSC)” (32 godz. - certyfikat), Organizator: ProKadra w Krakowie, 2010;
- „Zarządzanie innowacjami”(32 godz. - certyfikat), Organizator: ProKadra Krakowie, 2010;
-„Przygotowanie do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanych ze środków UE – EFRR” (certyfikat), Organizator: Urząd Marszałkowski we Wrocławiu, 2010;
-„Rozwój Umiejętności Menedżerskich” (32 godz. - zaświadczenie), Organizator: Instytut Rozwoju Biznesu w Warszawie, 2010;
- „Doskonalenie Umiejętności Menedżerskich” (48 godz. - zaświadczenie), Organizator: Instytut Rozwoju Biznesu w Warszawie, 2011;