1CyTTc-LogoMakr
Obserwuj nas:

Oferta

W czym możemy Ci pomóc?

Przekształcanie jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek

W celu ograniczenia ryzyka biznesowego, oraz zwiększenia efektywności gospodarowania
posiadanymi zasobami, oferujemy Państwu przekształcanie jednoosobowych działalności
gospodarczych i spółek osobowych w spółki kapitałowe, a w razie potrzeby przeprowadzimy
także procedury odwrotne, obejmujące między innymi:

Analizę i Doradztwo

Rozpoczynamy od szczegółowej analizy sytuacji ekonomiczno – finansowej i prawnej Państwa Firmy oraz od identyfikacji celów przekształcenia. Następnie
doradzamy najlepsze strategie przekształcenia, takie jak fuzje, podziały, czy też zmiany form organizacyjno – prawnych.

Przygotowanie Dokumentacji

Pomagamy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, w tym umów, planów przekształcenia, oraz wniosków do odpowiednich organów regulacyjnych.

Pomoc w Reprezentacji Prawnej

Nasza kancelaria pomoże Państwu w procesie przekształcenia, negocjacjach z partnerami biznesowymi oraz w kontaktach z organami
nadzoru.

Zarządzanie Ryzykiem

Pomagamy w identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem związanym z przekształcaniem spółek w celu minimalizacji ewentualnych komplikacji i/lub niepożądanych skutków.

Projektowanie i wdrażanie

Rozwój każdego biznesu wymaga racjonalnego zaprojektowania oraz rozsądnego wdrożenia
planu działania, zarówno krótko-, jak i długo-terminowego, zawierającego w szczególności:

Diagnozę Finansową

Rozpoczynamy od szczegółowej analizy aktualnych finansów Państwa Firmy, identyfikując obszary wymagające poprawy.

Projektowanie Rozwiązań

Tworzymy spersonalizowane strategie finansowe, obejmujące zarządzanie kapitałem, optymalizację podatkową, zarządzanie płynnością finansową i wiele
innych aspektów.

Wdrażanie Strategii

Pomagamy we wdrożeniu opracowanych strategii, zapewniając wsparcie techniczne i organizacyjne.

Monitoring i Optymalizacja

Monitorujemy uzyskane wyniki oraz pomagamy w
optymalizacji i dostosowaniu strategii w miarę rozwoju Państwa biznesu.

Systemy rachunkowości

Jednostki gospodarcze poprzez właściwą organizację oraz wprowadzenie optymalnych
systemów rachunkowości, mogą szybciej osiągnąć sukces biznesowy. Nasze usługi w tym
zakresie obejmują:

Analizę Wymagań

Rozpoczynamy od dokładnej analizy Państwa wymagań oraz procesów rachunkowościowych, aby zrozumieć jakie rozwiązania będą najlepiej dopasowane do biznesu.

Wdrażanie Systemów Rachunkowości

Projektujemy i wdrażamy systemy rachunkowości,
dostosowane do potrzeb, w tym również i oprogramowanie, które pomaga w prowadzeniu
ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych oraz zarządzaniu finansami.

Szkolenia i Wsparcie

Dostarczamy szkolenia dla personelu w zakresie obsługi nowych systemów i zapewniamy stałe wsparcie techniczne.

Monitoring i Optymalizacja

Zapewniamy ciągły monitoring i optymalizację systemów rachunkowości, aby upewnić się że są one zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami i
dostosowane do zmieniających się potrzeb Zamawiającego.

Pozyskiwanie środków

Środki finansowe, niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, niejednokrotnie są
dostępne w zasobach posiadanych przez jednostkę biznesową. Dzięki naszej pomocy
wspólnie z Państwem zidentyfikujemy ewentualne zbędne wydatki, aby skupić się na
najważniejszych aspektach, pozwalających na długookresowy i stabilny rozwój. Obejmuje to
na przykład:

Analizę Finansową

Przeprowadzamy szczegółową analizę finansową Państwa biznesu, identyfikując obszary, w których można poprawić rentowność i płynność finansową.

Doradztwo w Pozyskiwaniu Kapitału

Pomagamy w znalezieniu odpowiednich źródeł finansowania, takich jak kredyty, pożyczki, inwestorzy lub alternatywne formy finansowania.

Przygotowanie Dokumentacji

Pomagamy w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz biznesplanów, które są kluczowe dla skutecznych wniosków o pozyskanie finansowania zewnętrznego.

Negocjacje i Wnioskowanie

Udzielamy Państwu wsparcia merytorycznego i technicznego podczas negocjacji z bankami, inwestorami lub innymi instytucjami finansowymi oraz
składamy kompletne wnioski o finansowanie obce.

Wyprowadzanie zaległości finansowych

Prowadzenie działalności gospodarczej skutkuje niejednokrotnie powstaniem zaległości w
spłacie zobowiązań finansowych. Oferta kierowana do Państwa, może obejmować w tym
zakresie między innymi:

Analizę Sytuacji Finansowej

Rozpoczynamy od dokładnej analizy Państwa sytuacji
finansowej, identyfikując istniejące długi i zaległości oraz ich źródła.

Projektowanie Strategii

Tworzymy spersonalizowane strategie wyprowadzania zaległości, obejmujące negocjacje z wierzycielami, restrukturyzację zadłużenia oraz opracowanie planu
spłat.

Pomoc w Reprezentacji Prawnej

Obejmujemy Państwa wsparciem merytorycznym i
praktycznym, podczas negocjacji z wierzycielami, starając się uzyskać korzystne warunki spłaty długów.

Edukacja i Wsparcie

Zapewniamy wsparcie edukacyjne, pomagając zrozumieć swoje finanse oraz kierować nimi w przyszłości, aby uniknąć powrotu do zaległości.

Oddłużanie firm

Sytuacje, które spowodowały zadłużenie firmy, zazwyczaj są skomplikowane i trudne do
rozwiązania. Kancelaria Doradztwa Ekonomiczno – Finansowego pomoże Państwu zwalczyć
różne problemy, obejmujące między innymi:

Zwiększenie szans na unieważnienie lub zmianę warunków umów kredytowych (pożyczkowych) na korzyść dłużnika, szczególnie w przypadku trudnych sytuacji.

Efektywniejsze negocjacje warunków spłaty zadłużenia z różnymi wierzycielami. Kancelaria zadba o to, aby cały proces wyjścia z długów odbywał się z poszanowaniem
obowiązujących przepisów i praw dłużnika.

Zapobieganie egzekucji komorniczej i/lub ogłoszeniu upadłości, w tym również upadłości konsumenckiej, co może być ostatecznością w przypadku poważnych problemów finansowych.

Usunięcie lub zapobieżenie wpisaniu dłużnika do rejestrów dłużników, takich jak Krajowy Rejestr Długów (KRD), co może znacznie poprawić sytuację finansową dłużnika.